Teenused

Parema füüsise toel uuele tasemele!

  • Individuaaltreeningud
  • Treeningud võistkondadele
  • Treeningud gruppidele
  • Isiklik treener
  • Treeningnõustamine
  • Füüsiliste võimete testimine
  • Treeningkavad
Individuaaltreeningud
INDIVIDUAALTREENINGUD

Efektiivseim viis sportlasele saavutamaks areng soovitud suunal.

On sportlase jaoks treeneriga üks-ühele treening, kus kogu treeningtund on disainitud sportlase hetkeseisu, eesmärke ja tema vajadusi arvesse võttes ning tagasiside sportlase sooritustest on treenerile vahetu ja kõige täpsem.

Harjutused, nende intensiivsus ja maht valitakse konkreetse sportlase järgi, et mõjutada teda koormusega, mis oleks organismis parima kohanemisreaktsiooni esilekutsumiseks optimaalseim ja tagaks seeläbi meie treenitavale sportlasele suurima arengu.

Hind: 50.- / 1h

Pikemaajalise koostöö puhul kokkuleppehind.

 

Treeningud võistkondadele
TREENINGUD VÕISTKONADELE

Füüsilise ettevalmistuse treeningud, mis mõeldud erineva taseme ja vanusega sportmängude võistkondadele.

Treeningud saab läbi viia:

* põhitreeningust eraldiseisva treeninguna,
* põhitreeningu soojenduse osana,
* põhitreeningule eelneva või põhitreeningule järgneva osana.

Treeningud toimuvad koostöös võistkonna treeneriga, kes seab treeningutele eesmärgi.

Võivad täita erinevaid eesmärke, milleks on:

* vigastuste ennetamine,
* liikuvuse ja elastsuse suurendamine,
* kiirus- ja jõuvõimete parendamine,
* vastupidavuse parendamine,
* hüppevõime parendamine,
* liikumistehnika täiustamine,
* taastumise kiirendamine.

Oleme abiks nii hooajaeelse ettevalmistuse planeerimisel ja läbiviimsel kui ka vajadusel hooajasiseste lühemate treeningtsüklite läbiviimisel.

Hind: 60.- / 1 h

Lõplik hind sõltub koostöövormist ja on kokkuleppeline.

Treeningud gruppidele
TREENINGUD GRUPPIDELE

Suurepärane treeningvõimalus ühiste huvide ja eesmärkidega gruppidele ja suunatud pigem harrastussportlastele, kel on grupis kaaslaste innustamisel kindlasti palju lihtsam motivatsiooni hoida, kui seda üksi oma eesmärkide poole rühkides.

Grupp võib olla moodustatud mistahes inimestest, olgu selleks sõpruskond või töökollektiiv. Peamine, et eesmärk oleks ühine, sest grupitreening on üles ehitatud grupi eesmärke arvestades.

Eesmärgiks võib olla näiteks mõnel jooksu-, ratta- või triatlonivõistlusel osalemine või selle esmakordne läbimine või hoopis jõuvõimete arendamine.

Grupp treenib ühtse meetodi alusel, kuid harjutuste intensiivsuse saab iga treenija valida enda taseme järgi.

Hind: 60.- / 1 h

 

Isiklik treener
ISIKLIK TREENER

Sisaldab treeningplaani ja kindlustunnet, et treener on Sinu jaoks igapäevaselt arvuti või telefoni teel kättesaadav, et anda talle tagasisidet viimase toimunud treeningu kohta ja saada selle põhjal võimalikult täpseid juhiseid järgnevaks treeninguks või treeningpäevaks.

On mõeldud juba kogenenumale ja tulemust väärtustavale spordiharrastajale, kelle jaoks üksiktreeningu läbiviimine pole probleemiks, kuid kelle jaoks on oluline, et igast treeningust saadud kasu oleks võimalikult suur. Teenus annab sportlasele võimaluse treeningplaani jooksvalt korrigeerida vastavalt tema seisundile ja on seetõttu väga efektiivne ja aega väärtustav, sest muutusi treeningkavas saab teha kohe, kui selleks on vajadus, mitte siis, kui kava läbi saab.

PS! Koostöö periood kokkuleppeline, kuid mitte lühem kui 4 nädalat!

Hind: 200.- / 4 nädalat

Koostööperioodil individuaaltreeningu hind 30.- / 1 h

 

Treeningnõustamine
TREENINGNÕUSTAMINE

Treeningnõustamine on hea võimalus neile sportlastele, treeneritele või spordiklubidele, kes soovivad ise oma treeninguid läbi viia, aga pole oma oskustes ja teadmistes päris kindlad ning vajavad selleks professionaalset nõu.

Treeneritele pakume nõuandeid, kuidas planeerida ja millega arvestada oma võistkonna või sportlas(t)e füüsilise ettevalmistuse treeningute juures, vastavalt treenitavate eale ja spordialale. Vastuse saavad mistahes treeningutega seonduvad või tekkivad küsimused.

Individuaalala sportlane saab nõuandeid erinevate treeningmeetodite kohta:

* kuidas seada eesmärke ja nende poole liikuda;
* kuidas koostada treeningkava ja kokku sobitada erinevaid treeninguid;
* mida silmas pidada jõu-, kiirus-, või vastupidavustreeningute juures;
* kuidas määrata treeningute intensiivsus ja maht ning nendes optimaalselt progresseeruda, et tagada jätkusuutlik areng ja vältida vigastusi.

 

Füüsiliste võimete testimine
FÜÜSILISTE VÕIMETE TESTIMINE

Pakume võimalust testida enda või oma võistkonna sportlaste jõu-, kiirus- ja vastupidavusvõimeid, mis on optimaalsete treeningkoormuste määramiseks ainuvõimalik tee.

Testimiseks kasutame erinevaid jooksu-, hüppe- või jõuharjutusi, mida on võimalik standardsetes oludes korrata ja arengut hinnata.

Hind: kokkuleppeline ja sõltub testide ja testitavate hulgast.

PS! Individuaaltreeningu ja personaalse treeningkava esmakordsele tellijale on teenus hinna sees!

 

Treeningkavad
TREENINGKAVAD

Personaalsed treeningkavad sportlastele iseseisvaks treenimiseks vastavalt spordialale ja seatud eesmärgile. Kuna meie eesmärk on tagada sportlase areng, siis esimest korda personaalse kava tellimise eelduseks on kindlasti ka füüsiliste võimete testimine ja konsultatsioon sportlasega.

Personaalses treeningkavas on iga harjutus/tegevus ja kõik muutujad (aeg, võimsus, pulss, kiirus, sagedus, seeriate arv, korduste arv, vahendi raskus, puhkepausi kestus jne) täpselt kirjas kliendi soove ja eesmärke silmas pidades.

Hind: esimene kava 100.- / 4 nädalat; iga uus kava 50.- / 4 nädalat

Pakume ka üldkavasid erinevate alade harrastajale või konkreetsete võimete treenimiseks, kuid nende puhul ei saa me kindlustada kliendile parimat arengut, sest iga indiviidi koormustaluvus on siiski niivõrd erinev.

Üldkava saab klient nädalakavana, kus nädalapäevadele on jagatud erinevad treeningud koos harjutuste ja nende intensiivsusega, mida klient saab hiljem arengu käigus enda järgi kohandada. Kava on tähtajatu ja kliendile kasutamiseks seni, kuni ta seda soovib.

Hind: 30.- / kava

 

Küsi lisainfot või broneeri treening!

    Cart